La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
A N U N Ț ! ! ! PREȘEDINTELE RAIONULUI RÎȘCANI anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist Secția Agricultură și Alimentație
Publicat: Marţi, 23 noiembrie 2021 de Serviciul Resurse Umane

A N U N Ț ! ! !

 

PREȘEDINTELE RAIONULUI RÎȘCANI

MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38

 

anunță concurs

 pentru ocuparea funcției publice vacante de

specialist Secția Agricultură și Alimentație

 

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 13 decembrie2021, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00,

 

 

 

Scopul general al funcţiei: Contribuie la promovarea în teritoriu a sarcinilor politicii agrare în sectorul zootehnic şi a tehnologiilor moderne de creştere a poducţiei  animaliere.

 

Sarcinile funcției:

 

1. Promovarea şi implementarea în teritoriu a politicii agrare în zootehnie:

 

-  Implementează sarcinile politicii agrare în zootehnie aprobate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi a altor organe ierarhic superioare, pe problemele ce ţin de sectorul zootehnic orientate spre sporirea producţiei animaliere;

-  Coordonează activitatea de producere, ameliorare şireproducţie a raselor de animale, producerea şi colectarea nutreţurilor;

- Coordonează în fiecare localitate reproducţia animalelor cu deschiderea punctelor de însămânţare artificială a animalelor şi de tratare a maladiilor la animale;

-  Participă în colaborare cu şeful Secţiei Agricultură şi Alimentaţie, comisiile special create pentru organizarea instruirii profesionale a specialiştilor care activează în ramura reproducţiei animalelor;

-  Asigură în limitele competenţei respectarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate.

 

2. Supravegherea  respectării normelor juridico-administrative,  tehnologice  privind procesele de producere, prelucrare, distribuire a producţiei animaliere:

-  Organizează infrastructuri raionale pentru prestarea serviciilor zooveterinare, de colectare, realizare şi comercializare a producţiei animaliere;

-  Contribuie la contracararea proceselor negative la monopolizarea proceselor de colectare, realizare şi comercializare a producţiei animaliere;

-  Efectuează controlul asupra distribuirii în teritoriu a materialului seminal reproductiv în scopul utilizării raţionale;

-  Contribuie la asigurarea agenţiilor economici cu animale de prăsilă cu un potenţial genetic înalt.

 

3. Prognozarea şi implementarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul zootehnic:

 

-    Planifică şi elaborează programe de dezvoltare a ramurilor din sectorul zootehnic;

-    Acordă asistenţă informaţională, metodologică şi tehnologică tuturor producătorilor producţiei agricole, inclusiv şi proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti rurale;

-    Elaborează şi evaluează implementarea planului de instruire a specialiştilor din sectorul zootehnic;

-    Contribuie la elaborarea sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind dezvoltarea sectorului zootehnic al raionului.

 

Condiţiile de participare la concurs:

 

Condiţii de bază :  

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
 • posedarea limbii română şi limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

 

Condiţii specifice:

Studii: superioare în domeniul zootehniei

Experienţă profesională: în domeniul zootehniei

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

 

Atitudini/Comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

 

Bibliografia concursului

 

Constituţia Republicii Moldova

 

Acte normative în domeniul serviciului public:

 • Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
 • Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr.  133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

 • Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr. 438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.

 

Alte înregistrări
Publicat: Joi, 18 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion aprobat prin decizia Consiliului raional nr.03/14 din 25.06.2020,se depun până la 07 aprilie 2021, ora 17:00 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 11 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Candidatul care a promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist, Serviciul Administrație Publică este - Dîncenoc Lidia Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 10 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
PREȘEDINTELE RAIONULUI RÎȘCANI anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior Secția Economie Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 03 martie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal Serviciul Atragerea Investițiilor și Dezvoltarea Regională, în cadrul Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 24 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs a șefilor instituțiilor medico-sanitare publice centre de sănătate din raion aprobat prin decizia Consiliului raional nr.03/14 din 25.06.2020, se depun până la 17 martie 2021, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul IV, biroul nr. 51, tel. de contact 2-24-00, e-mail: efrimalina@gmail.com Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 24 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Lista candidaţilor care au promovat concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcție, Gospodărie Comunală și Drumuri: Frecăuțanu Eugeniu Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 24 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 05 februarie 2021, proba scrisă la concursul privind ocuparea funcției publice vacante de specialist Serviciul Administrație Publică se va desfășura pe data de 05 martie 2021, ora 14.00, în incinta Consiliului raional Rîșcani, etajul IV, sala de ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 16 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
În baza hotărârii comisiei de concurs din data de 15 februarie 2021, candidatul admis la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri este dnul Frecăuțanu Eugeniu. Proba scrisă se va desfășura pe data de 23 februarie 2021, ora 14.00, în incinta Consiliului raional Rîșcani, etajul IV, sala de ședințe. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 15 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Scopul general al funcţiei: Contribuie la elaborarea și implementarea politicilor de stat în dezvoltarea social-economică a raionului prin elaborarea strategiilor, planurilor de dezvoltare social-economică, programelor, directivelor prioritare de perspectivă, analiză, monitorizare și evaluare a acestora pentru eficientizarea activității autorității publice. Data limită pentru depunerea dosarului de concurs este până la 09 martie 2021 Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 09 februarie 2021 de Serviciul Resurse Umane
Scopul general al funcţiei: Contribuie la eficientizarea activității serviciului pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea regională prin implicarea nemijlocită la exercitarea procedurilor de pregătire a documentelor pentru organizarea activităţilor de realizare a proiectelor pentru participarea în programele naționale și internaționale în scopul soluţionării problemelor raionului. Data limită pentru depunerea dosarului de concurs este până la 01 martie 2021 Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 50
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1928
Vizitatori ieri: 281
Vizitatori azi: 115
Online: 4