Business

      Raionul dispune de 819 unităţi comerciale, inclusiv 600 – individuale, 55 ale Cooperaţiei de consum, 119 societăţi cu răspundere limitată şi 45 de alte tipuri de unităţi.

     O ramură importantă a economiei raionului o constituie industria, care este reprezentată prin industria energetică, a materialelor de construcţie, uşoară, alimentară şi prelucrătoare a produselor agricole.

 

        În raion activează 10 întreprinderi industriale. În ansamblul economiei, businessul mic şi mijlociu e bine dezvoltat. Acestui sector îi revin circa 86 la sută din salariaţi. Peste 69  la sută din afaceri şi 85 la sută din încasările în bugetul consolidat. Potenţialul economic al raionului e de circa 900-980 mln lei. Ponderea ramurii agricole constituie 70 la sută, a industriei – 11 la sută. Cei mai activi agenţi economici sunt “Avis-Nord” SA, “Lactis” SA, “Argon-Sigma” SA, “Avicola” SA, “Fantazia-Oc” SA, “Gordincom” SRL, “Anatol Juşca” ÎI, “Valea Pîrjotei” SRL, “Vardan Agro” SRL, “Stîncăuţi” SRL, “Vilato Agro” SRL.

 

Treizeci şi unu subiecţi economici din raionul Rîşcani sunt membri ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

Sus


 

 

 

 

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

 

   

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 2038
Vizitatori ieri: 556
Vizitatori azi: 225
Online: 4