La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Oportunități pentru finanțare
Publicat: Miercuri, 19 aprilie 2023 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri

Oportunități pentru finanțare

 

             Ministerul Finanțelor în calitate de Autoritate Națională pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană,  informează despre lansarea primului apel de propuneri în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027  la 30 martie anul curent.

     Obiectivul strategic al Programului este „Îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile Bazinului Mării Negre prin creșterea economică sustenabilă și protecția în comun a mediului”.

    Pentru a realiza obiectivul strategic, în procesul de programare a Programului, potențialii beneficiari au selectat următoarele obiective de politici (OP) și obiective specifice (OS):

  • Prioritatea ,,O regiune mai albastră și mai inteligentă”,  OP 1 „O Europă mai inteligentă

OS 1: Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și  adoptarea de tehnologii noi.

Domeniul de intervenție: Utilizarea dezvoltării tehnologice inovatoare, inclusiv îmbunătățirea și aplicarea tehnologiilor de inteligență artificială, în sprijinul economiei albastre.

  • Prioritatea ,,O regiune mai curată și mai verde”,

 OP 2: „O Europă mai ecologică și cu emisii reduse de carbon”

 OS 4: Promovarea adoptării la schimbările climatice și prevenirea riscului de dezastre, a rezilienței, ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme;

 OS 7: Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare.

Domeniul de intervenție:  Măsuri de prevenire și atenuare a impactului schimbărilor climatic asupra Regiunii Mării Negre, inclusiv asupra calității și cantității apei;

Investiții în infrastructură verde pentru a atenua poluarea aerului, apei și degradarea solului.

Mai multe informații cu privire la apelul de propuneri pot fi consultate la adresa:

https://www.blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/calls-for-proposals/first-call-for-proposals.

 

           Menționăm că aplicațiile urmează a fi depuse, online, prin intermediul platformei Joint electronic monitoring system (JEMS), care poate fi accesată la link-ul:https://jems-bsb.mdlpa.ro/.

           Pentru orice solicitare de clarificare, persoanele interesate urmează să contacteze  secretariatul tehnic al programului la adresa: office@bsb.adrse.ro, până la 20 iunie   2023.

                Totodată, aplicanții urmează să țină cont de termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte, care este 4 iulie 2023.

                Întru dezvoltarea capacităților potențialilor beneficiari, Autoritatea de Management Programului, pe parcursul lunii aprilie curent va organiza 4 evenimente online, pentru potențialii beneficiari, scopul acestor evenimente fiind oferirea informațiilor generale despre cerințele proiectelor obișnuite și la scară mică și familiarizarea potențialilor solicitanți cu structura aplicației în JEMS. Totodată, la 24 mai 2023, AM va organiza un eveniment cu participarea potențialilor aplicanți, la Chișinău, cu prezența fizică, iar pe parcursul lunii iunie vor fi organizate două sesiuni

Q&A pentru aplicanți.

            

           Transmitem anexat, pentru informare și diseminare în cadrul instituțiilor Dvs. cât și a celor subordonate, a propunerilor de proiecte colectate de la promotorii acestora/potențialii beneficiari care au participat la forumul de parteneriat, întru facilitarea creării parteneriatelor pentru beneficiarii din Republica Moldova și aplicarea pentru finanțare în comun în cadrul primului apel de propuneri al Programului.

          Totodată, parteneriatul fiind una din principalele condiții de aplicare în cadrul Programului, recomandăm consultarea următoarelor platforme în vederea facilitării identificării de parteneri pentru explorarea în comun a oportunităților de finanțare a programelor finanțate de Uniunea Europeană:

  • https://keep.eu/partners/
  • https://blacksea-cbc.net/bsb-community

 

Aplicanții eligibili în cadrul Programului sunt:

  1. Autorități publice (consilii raionale, consilii locale, municipalități, ministere etc.);
  2. Organisme guvernate de drept public (institute de stat/regionale, universități și instituții de învățământ, agenții de dezvoltare regională, organisme de gestionare a parcurilor naturale și a ariilor protejate, institute de cercetare etc.);
  3. Organizații non-profit (asociații, sindicate, fundații, universități private dacă statutul lor juridic este de organizație non-profit, grupuri de acțiune locală, euroregiuni, etc.)

Pentru informații mai detaliate

 tel. 0(256)2-36-75 Sergiu Frecauteanu

 saidrriscani@gmail.com

sau Tel. 0(22) 26-26-88

e-mail: daniel.pascal@mf.gov.md

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7

tel. (022) 26 25 24, e-mail: cancelaria@mf.gov.md

Alte înregistrări
Condițiile de aplicare la Concurs au fost simplificate, astfel încât accesarea finanțării să fie mai ușoară, iar impactul proiectelor să fie vizibil în scurt timp. Costul unui proiect nu va putea depăși suma de 450 mii lei(inclusiv TVA), iar durata de implementare va constitui 6 luni. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 24 februarie 2023 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
O nouă rundă de granturi în cadrul programului „Diaspora Engagement Hub” (DEH) a fost lansată de Cancelaria de Stat, prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora (BRD). Granturile sunt destinate subprogramelor - „Programul de susținere a activităților culturale și educaționale în diasporă” (100 000 MDL), „Reîntoarcerea profesională a diasporei” (40 000 MDL), „Proiecte inovative ale diasporei” (50 000 MDL) și „Subprogramul destinat tinerilor din diasporă” (50 000 MDL). Citeşte mai mult...
Grantul acordat de Proiectul pentru infrastructura de irigare va fi limitat la 300.000 USD per cerere eligibilă, plus contribuția Guvernului (Hotărârea nr. 246). Obiectul activității de dezvoltare a infrastructurii este finanțarea a 20 de scheme de irigare la scară mică cu minimum 20 de beneficiari fiecare și total minimum 400 de beneficiari, sau mai multe scheme de irigare la scară mică cu cel puțin 5 beneficiari, asigurând un număr minim de 400 de beneficiari în total. Prin urmare, valoarea estimată a grantului va fi calculată conform formulei. Citeşte mai mult...
USAID, prin intermediul Proiectului Securitatea Energetică a Republicii Moldova (Moldova Energy Security Activity - MESA) lansează Programul de Stagii plătite în sectorul energetic pentru tineri - ,,Tinerii de azi - viitorul energiei de mâine”. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 09 noiembrie 2022 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Condiţii de eligibilitate: Proiectul dumneavoastră vine să îmbunătăţească pe termen lung condiţiile de trai ale populaţiei. Proiectul trebuie să corespundă conceptului de durabilitate, el nu poate fi doar o măsură educativă, ci are şi componenta achiziţionarea echipamentului. Beneficiari ai proiectului trebuie să fie o instituţie de interes comun (de ex. un ONG, APL, şcoală, grădinița) Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 09 noiembrie 2022 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Orice organizație necomercială poate deveni beneficiar al asistenței oferite în cadrul Programului „Kusanone”. Unica condiție este ca acea organizație să implementeze proiecte importante de dezvoltare. Citeşte mai mult...
Proiectul „Women în Online Work” desfășurat în nordul țării revine cu o nouă ediție! Dacă ești interesată de domeniul tehnologiilor informaționale, îți dorești o schimbare în carieră, vrei să optezi pentru muncă de la distanță și ești dispusă să lucrezi pentru un venit suplimentar – această oportunitate este pentru tine! Citeşte mai mult...
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.) anunță deschiderea sesiunii de finanțare pentru anul 2022. Asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, organizațiile neguvernamentale, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat, din România și din afara frontierelor țării, pot trimite cererile de finanțare prin e-mail (scan PDF), în perioada 14 februarie – 27 martie 2022, orele 23:59 la adresa programe@drrm.gov.ro. Citeşte mai mult...
Ministerul Educației şi Cercetării lansează Programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2022. Programuleste dedicat susținerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova, prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea inițiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 01 februarie 2022 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP), implementate de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 11
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Moldova

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1943
Vizitatori ieri: 281
Vizitatori azi: 130
Online: 3