La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul de Adaptare este destinat pentru a acorda suport investițiilor în infrastructura de irigare care se va axa pe sisteme micro și mici de irigare.

Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă și Fondul de Adaptare este destinat pentru a acorda suport  investițiilor în infrastructura de irigare care se va axa pe sisteme micro și mici de irigare.

Mărimea, sursele de finanțare:

Grantul acordat de Proiectul pentru infrastructura de irigare va fi limitat la 300.000 USD per cerere eligibilă, plus contribuția Guvernului (Hotărârea nr. 246).

Obiectul activității de dezvoltare a infrastructurii este finanțarea a 20 de scheme de irigare la scară mică cu minimum 20 de beneficiari fiecare și total minimum 400 de beneficiari, sau mai multe scheme de irigare la scară mică cu cel puțin 5 beneficiari, asigurând un număr minim de 400 de beneficiari în total. Prin urmare, valoarea estimată a grantului va fi calculată conform formulei.

In cazul în care solicitanții intenționează sa implementeze proiecte mai mari de infrastructura, suma care va depăși fondurile disponibile va fi acoperită de beneficiari (grup client cu Autoritatea Publica Locala).

De menționat: cu cât numărul beneficiarilor din grupul client este mai mare cu atât suma grantului este mai mare.

Infrastructura publică, cum ar fi infrastructura economică/productivă de irigare, va include:

Sisteme de irigare la scară mică conectate la Sistemele Centrale de Irigare existente care se află la balanța Apele Moldovei, de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune la terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușit cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc, precum și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate);

Sisteme de irigare la scară mică cu sursa de apă existente în comunitate/localitate (stație de pompare din rezervoare naturale de apă râu/lac), de obicei aceste sisteme vor include stație de pompare, conductă de aducțiune către terenurile beneficiarilor, bazin de acumulare a apei pentru irigare (la necesitate) căptușite cu geotextil de protecție din polipropilenă cu o capacitate de stocare de până la 15.000 mc și stație de pompare din bazinul de acumulare a apei (la necesitate);

Construcția/reabilitarea lacurilor/iazurilor de acumulare a apei, aceste lacuri/iazuri vor servi pentru utilizarea: apei pentru irigare, precum și ca sursă de apă pentru animalele domestice și sălbatice. Aceste lacuri/iazuri nu vor fi date în arendă pentru piscicultură (piscicultură).

Zona de implementare: – zonele rurale ale Republicii Moldova, aflate sub controlul Guvernului Republicii Moldova, inclusiv al Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia, cu excepția entităților care sunt înregistrate și desfășoară activitatea în mediul urban.

Grup țintă -APL (Primaria) în asociere cu grupurile interesate de mici fermieri, Asociațiile Utilizatorilor de Apă (AUA), întreprinderile agricole formale la nivel de localitate.

Criterii de eligibilitate pentru aplicanți:

(i)       Numărul minim de beneficiari per cerere de finanțare trebuie să fie de cel puțin 5 mici fermieri.

(ii)      Toți micii fermieri membri ai grupului client, trebuie sa fie înregistrați și să desfășoare activitate agricolă de producție și/sau prelucrare, desfășurată în apropierea proiectului de infrastructura, timp de cel puțin 1 an;

(iii)     Fiecare membru al grupului client trebuie să prelucreze în total până la 10 ha (în proprietate și închiriat);

 

(iv)     Activitatea trebuie confirmată de cel puțin 4 membri ai grupului client prin prezentarea raportului financiar pentru ultimul an fiscal, conform legislației. Restul membrilor grupului client trebuie să prezinte o confirmare din partea Autorității Publice Locale cu privire la activitatea acestora.

(v)      Toți membrii grupului client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din surse proprii, în numerar, în valoarea stabilită de Proiect;

(vi)     Terenul pe care va fi construit proiectul de infrastructură trebuie să fie la balanța Autorității Publice Locale;

(vii)    Fondatorii entităților Grupului client trebuie să fie diferiți (nu aceeași persoană). În cazurile în care fondatorul unei entități a grupului client este și administrator în oricare dintre alte entități a grupului client, acest lucru va fi considerat ca 1 membru al grupului client.

(viii) Autoritatea Publică Locală sau/și Agenția Apele Moldovei trebuie să fie pregătite să mențină în funcțiune și să întrețină proiectul de infrastructură după construcția acestuia și să fie înregistrate la balanța acesteia.

Detalii privind contribuția beneficiarilor, documentele solicitate, procedura de aplicare, etapa de evaluare a cererii de finanțare găsiți accesând pagina:

UCIP IFAD (www.ucipifad.md)

rubrica Servicii/Granturi

Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)

Concurs pentru recepționarea cererilor de grant: Finanțarea proiectelor de infrastructură publică (infrastructură de irigare)

În fiecare trimestru, cererile eligibile care au trecut cu succes etapele de evaluare vor fi selectate pentru finanțare, în baza listei stabilită în ordine descrescătoare după punctajul acumulat, până la alocarea integrală a sumei prevăzute în bugetul anului pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură.

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comitetului de selectare (CS)  a pentru aprobare și finanțare.

Solicitanții aprobați vor fi invitați să semneze un contract de investiții care prevede rolurile și responsabilitățile părților. Achiziția  sistemelor de irigare se va face de către UCIP IFAD, iar beneficiarul va fi obligat să depună contribuția în numerar în contul bancar UCIP IFAD la etapele prestabilite și înainte de semnarea contractului de construcție a sistemelor de irigare.

Pachetele de documente vor fi prezentate într-un plic sigilat cu indicarea obligatorie a concursului, a numelui beneficiarului și a datelor de contact la: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, bir. 1303.

Pentru întrebări sau clarificări, ne puteți contacta la adresa: office@ucipifad.md sau la

tel: 022 22 30 75

mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist in Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructura),

mob: 079640704 (Ecaterina Mihalcean, Inginer în Irigare pentru Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructura).

Rezultatele examinării și evaluării vor fi notificate fiecărui solicitant, inclusiv, dacă este cazul, motivele eșecului. Cererile finale aprobate spre finanțare vor fi, de asemenea, publicate online.

Alte înregistrări
Condițiile de aplicare la Concurs au fost simplificate, astfel încât accesarea finanțării să fie mai ușoară, iar impactul proiectelor să fie vizibil în scurt timp. Costul unui proiect nu va putea depăși suma de 450 mii lei(inclusiv TVA), iar durata de implementare va constitui 6 luni. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 19 aprilie 2023 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Ministerul Finanțelor în calitate de Autoritate Națională pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană, informează despre lansarea primului apel de propuneri în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027 la 30 martie anul curent. Obiectivul strategic al Programului este „Îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile Bazinului Mării Negre prin creșterea economică sustenabilă și protecția în comun a mediului”. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 24 februarie 2023 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
O nouă rundă de granturi în cadrul programului „Diaspora Engagement Hub” (DEH) a fost lansată de Cancelaria de Stat, prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora (BRD). Granturile sunt destinate subprogramelor - „Programul de susținere a activităților culturale și educaționale în diasporă” (100 000 MDL), „Reîntoarcerea profesională a diasporei” (40 000 MDL), „Proiecte inovative ale diasporei” (50 000 MDL) și „Subprogramul destinat tinerilor din diasporă” (50 000 MDL). Citeşte mai mult...
USAID, prin intermediul Proiectului Securitatea Energetică a Republicii Moldova (Moldova Energy Security Activity - MESA) lansează Programul de Stagii plătite în sectorul energetic pentru tineri - ,,Tinerii de azi - viitorul energiei de mâine”. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 09 noiembrie 2022 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Condiţii de eligibilitate: Proiectul dumneavoastră vine să îmbunătăţească pe termen lung condiţiile de trai ale populaţiei. Proiectul trebuie să corespundă conceptului de durabilitate, el nu poate fi doar o măsură educativă, ci are şi componenta achiziţionarea echipamentului. Beneficiari ai proiectului trebuie să fie o instituţie de interes comun (de ex. un ONG, APL, şcoală, grădinița) Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 09 noiembrie 2022 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Orice organizație necomercială poate deveni beneficiar al asistenței oferite în cadrul Programului „Kusanone”. Unica condiție este ca acea organizație să implementeze proiecte importante de dezvoltare. Citeşte mai mult...
Proiectul „Women în Online Work” desfășurat în nordul țării revine cu o nouă ediție! Dacă ești interesată de domeniul tehnologiilor informaționale, îți dorești o schimbare în carieră, vrei să optezi pentru muncă de la distanță și ești dispusă să lucrezi pentru un venit suplimentar – această oportunitate este pentru tine! Citeşte mai mult...
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (D.R.R.M.) anunță deschiderea sesiunii de finanțare pentru anul 2022. Asociațiile, fundațiile, unitățile de cult, organizațiile neguvernamentale, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat, din România și din afara frontierelor țării, pot trimite cererile de finanțare prin e-mail (scan PDF), în perioada 14 februarie – 27 martie 2022, orele 23:59 la adresa programe@drrm.gov.ro. Citeşte mai mult...
Ministerul Educației şi Cercetării lansează Programul anual de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2022. Programuleste dedicat susținerii şi dezvoltării sectorului de tineret din Republica Moldova, prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic şi financiar pentru realizarea inițiativelor, programelor şi proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 01 februarie 2022 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri
Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP), implementate de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), este conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei rurale în Moldova, prin promovarea accesului către o gamă largă de servicii financiare adecvate şi integrate. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 11
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
100 de movile

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1944
Vizitatori ieri: 281
Vizitatori azi: 131
Online: 3