Anunţuri
Direcția Învățământ Tineret Sport Rîșcani anunţă CONCURS pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituții de învățământ general: Gimnaziul Braniște raionul Rîșcani
Publicat: Miercuri, 23 martie 2022 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport

ATENȚIE CONCURS !!!

 

Direcția  Învățământ  Tineret Sport  Rîșcani  anunţă  CONCURS  pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituții de învățământ general:

 

1. Gimnaziul  Braniște  raionul Rîșcani

 

     La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul muncii.

     Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţământ general depun personal  dosarul  de  participare  la concurs  la Serviciul Resurse Umane al  DÎTS  Rîșcani,  în termen de 30 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului.

Dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr. 1 la Regulamentul de concurs;

2. Copia actului de identitate;

3. Copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

4. Copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

5. Curriculum Vitae, al cărui model este specificat în anexa nr. 2 la Regulamentul de concurs;

6. Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) și neuropsihic (eliberate de psihiatru/narcolog) pentru exercitarea funcției;

7. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

8. Alte documente pe care le consideră relevante (copia/copiile actului/actelor autentificate ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic; copiile actelor care atestă formarea profesională continuă, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice etc.);

9. Dectarația de prezentare a Proiectului ,,Planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani”;

10. Lista actelor depuse,în 2 exemplare, cu paginile numerotate.

Actele vor fi depuse la Direcția  Învățământ Tineret  Sport   Rîșcani,  Serviciu Resurse Umane, (clădirea Consiliului raional, biroul nr.29) în termen până la 23 aprilie  2022, inclusiv.

Bibliografia concursului:

I. Acte legislative generale

 

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Codul Muncii al Republicii Moldova
 • Codul educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634;
 • Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie
 • Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 • Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal
 • Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale
 • Legea nr. 338/1994 privind drepturile copilului
 • Hotărârea Guvernului nr. 1231 /2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
 • Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 944/2014;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1234 din 12.12. 2018 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, Monitorul Oficial nr. 480-485, art. Nr. 1311;

 II. Acte legislative şi normative în domeniul educației

 • Regulamentul de atestare a cadrelor didactice, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 62 /2018
 • Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituțiile de învățământ general, aprobat prin ordinul ME nr.163/2015,cu  modificările ulterioare din 28.02.2020. 
Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 21 mai 2024 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Asociația de fotbal Rîșcani anunță : Pentru data de 25.05.2024, (prezența echipelor ora 09:30),cu susținerea Federației Moldovenești de fotbal și a Consiliului raional Rîșcani Asociația de fotbal Rîșcani, a planificat petrecerea Turneului tradițional de minifotbal pe iarbă pentru seniori (16+), ce se va desfășura pe terenul central din orașul Rîșcani. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 20 mai 2024 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT, TINERET ȘI SPORT RÎȘCANI anunță GALA LAUREAȚILOR 2024 La data de 25 mai, curent, Casa de cultură din or. Rîșcani, va găzdui „Gala Laureaților 2024”, organizator Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 28 septembrie 2022 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Multstimați lucrători din sistemul educațional din raion, Consiliul Raional Rîșcani, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani, în comun acord cu Secția Cultură Rîșcani, organizează festivitatea „Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ” la data de 5 octombrie 2022, ora 09.00 în incinta Școlii de Arte Rîșcani. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 26 aprilie 2022 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
1. Se prelungește depunerea dosarelor pentru ocuparea funcţiei de director în Gimnaziul Braniște raionul Rîșcani până la data de 20 mai, 2022 în legătură cu depunerea dosarului doar de un singur candidat Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 02 februarie 2021 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport Rîşcani ANUNŢĂ CONCURS pentru ocuparea postului de DIRECTOR în următoarele instituții de învățământ: Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 02 iulie 2020 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Studiile superioare de licenţă (Ciclul I) sunt prima treaptă a studiilor universitare care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare. Studiile superioare de masterat (Ciclul II) sunt a doua treaptă a studiilor universitare, care asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Citeşte mai mult...
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

    

 

   

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Duruitoarea Veche

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 2039
Vizitatori ieri: 556
Vizitatori azi: 226
Online: 6