La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
ANUNȚ
Publicat: Marţi, 02 februarie 2021 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport

 

              Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport  Rîşcani  ANUNŢĂ CONCURS   pentru  ocuparea  postului  de  director   în  următoarele  instituții  de învățământ:

 

  1. Liceul teoretic ”Leonid Gherman”, Zăicani
  2. Gimnaziul   ”Adela  Zbârciog”,   Horodiște
  3. Gimnaziul  Petrușeni
  4. Gimnaziul ”Valeriu Ghereg”, Pîrjota

 

Condițiile de participare la concurs :

1) deţine cetăţenia Republicii Moldova;   

2) studii superioare universitare    

3) are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;

4) la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

5) cunoaşte limba română

6) este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

7) nu are antecedente penale;

8) nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

 

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director  al instituţiei de învăţământ depun personal la Direcţia Învăţămînt Tineret  Sport Rîşcani,  Serviciu  Management  Resure  Umane,   în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului, dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 

    1) cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulament;
    2) copia actului de identitate;  (autentificat  la notar)
    3) copia/copiile actului/actelor de studii;  (autentificate la notar)
    4) copia carnetului de muncă;
    6) curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;   

    7) certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;
    8) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

 

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

Bibliografia concursului  poate  fi solicita  găsită pe  pagina  CTICE  http://ctice.gov.md/testarea-directorilor/resurse/

 

Dosarele  se depun până la data de   25   februarie ,   2021    în biroul 29  et.III,

Speciaist  principal  D.Î.T.S. Rîşcani,  Marina Platonova

Telefoanele de contact:  256) 2-43-00,  0-690-4-28-28   (platonovamarinella@gmail.com)

 

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 28 septembrie 2022 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Multstimați lucrători din sistemul educațional din raion, Consiliul Raional Rîșcani, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani, în comun acord cu Secția Cultură Rîșcani, organizează festivitatea „Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ” la data de 5 octombrie 2022, ora 09.00 în incinta Școlii de Arte Rîșcani. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 26 aprilie 2022 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
1. Se prelungește depunerea dosarelor pentru ocuparea funcţiei de director în Gimnaziul Braniște raionul Rîșcani până la data de 20 mai, 2022 în legătură cu depunerea dosarului doar de un singur candidat Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 23 martie 2022 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Direcția Învățământ Tineret Sport Rîșcani anunţă CONCURS pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituții de învățământ general: Gimnaziul Braniște raionul Rîșcani La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul muncii. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 02 iulie 2020 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Studiile superioare de licenţă (Ciclul I) sunt prima treaptă a studiilor universitare care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare. Studiile superioare de masterat (Ciclul II) sunt a doua treaptă a studiilor universitare, care asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică. Citeşte mai mult...
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1935
Vizitatori ieri: 382
Vizitatori azi: 122
Online: 10