La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Anunț de înscriere la studii - UNIVESITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA
Publicat: Joi, 02 iulie 2020 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM), (lîngă stația - Gara feroviară).  Este instituție recunosctă în republică, cu o bibliotecă bună, dotată tehnic - cu un corp didactic pe măsură.

În ficare an se face admitere la studii licențiate (Ciclul I) în științe juridece și economice.

 Studii de master (Ciclul II) se face admitere la specializările: dreptul muncii, dreptul. public, dr. vamal,  la dr. economic, la dr. fiscal, financiar și audit)     

S-a deschis masterat în domenul legislației muncii și protecției sociale.

Specializarea:  CONTRACTELE DE MUNCĂ SI MANAGIMENTUL RESURSE UMANE.

Pentru juriști. Termenul  studiilor - 1,5 anipentru juriști  și pentru nejuriști - 2 ani

Se aprofundează cunoștințele teoretice și practice  pentru cei ce lucrează sau ce vor lucra: juriști;  specialiști în serviciul resurse umane atât în secorul de stat cât și cel privat; securitatea  muncii; în ramura muncii și protecției sociale etc. Pe parcursul studiilor doritorii, care sunt în căutarea unui loc de muncă,  vor fi angajați în câmpul muncii.   În activitatea păractică această specializare este foarte solicitată. 

DE REMARCAT-  din anul 2017 Universitatea Dunărea de Jos din or.Galați, România, si-a deschis filiala (la licență și la studii masterat) în cadrul Univesității Cooperatist-Comerciale (UCCM) la facultățile:   

   - Relații Internaționale;                                                                                                                                                                    - Afaceri interrnaționale

 În fiecare an sunt alocate câte 50 de locuri la buget. (Bursa -65 euro lunar la licență;   75 euro lunar la masterat.       

Studenții  înmatriculați la Universitate (UCCM) au posibilitatea să facă concomitent 2 facultăți - licența, ori 2 specializări - masterat.

Dupa  absolvire  -  o să bineficiați de 2 diplome:  Diploma  națională de la  UCCM și Diploma de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, România, care este recunoscută în  UE. 
Lecțile evaluează în cadrul Universității Cooperatist-Comenciale. Profesorii din România vin de la Galați și realizează ore în cadrul UCCM,  încedpând cu orele 18.00
Aveți o oportunitate de face studii și a nu plăti contractul. Din bursa care  o primesti  achiți contractul la UCCM  9200 lei și î-ți rămâne de cheltuială.

Universitatea are cămin, inclusiv, și pentru familiști, cantină. Aduceți la cunoștință colegilor, prietenilor. Sunt cazuri când persoana vrea să învețe, dar nu  dispune de milloace bănești. Aceasta e o șansă de a se realiza.

Vă așteptăm cu mare drag.  Nu ratați o așa șansă.

De apar intrebări accesați Saitul Universității sau contactați  tel. 079509375 sau poșta electronică.

Anul acesta o să organizăm grupe la master cu predare la distanță, (prin - zoom, SKYPE).

De asemenea anexez documentele necesare pentru înmatriculare la români.

 

Acte necesare pentru Admiterea la Galați

Dosarul de concurs

la  CICLUL  I,   studii superioare delicență trebuie să conţină:

 

 1. FIȘA DE ÎNSCRIERE( se completează la momentul înscrierii)
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 3. FOAIA MATRICOLĂ, pentru studii liceale în original (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 4. CERTIFICAT DE NAȘTERE, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 5. CERTIFICAT  DE CĂSĂTORIE  (dacă este cazul)  copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 6. BULETINUL DE IDENTITATE cu FIȘA DE ÎNSOȚIRE, 2 copii simple;
  1. PAȘAPORTUL STRĂIN– 2  copii simple la prima pagină cu fotografie;
  2. 3 fotografii  -  3 x 4
 7. DECLARAȚIE  NOTARIALĂpe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească cu domiciliul stabil în România;
  1. 1 - dosar mapă cu șină.

 

Acte necesare pentru Admiterea la Galați

 

Dosarul de concurs

la  CICLUL  II,   studii superioare de master trebuie să conţină:

 

 1. FIȘA DE ÎNSCRIERE( se completează la momentul înscrierii)
 2. DIPLOMA DE BACALAUREAT, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 3. DIPLOMA DE LICENȚĂ, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 4. SUPLIMENTUL LA DIPLOMA DE LICENȚĂ, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 5. CERTIFICAT DE NAȘTERE, copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 6. CERTIFICAT  DE CĂSĂTORIE  (dacă este cazul)  copie legalizată la notar (dacă este în limba rusă sau română , dar cu caractere chirilice - traducere legalizată);
 7. BULETINUL DE IDENTITATE cu FIȘA DE ÎNSOȚIRE, 2 copii simple;
  1. PAȘAPORTUL STRĂIN– 2  copii simple la prima pagină cu fotografie;
  2. 3 fotografii  -  3 x 4
   1. DECLARAȚIE  NOTARIALĂ  pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească cu domiciliul stabil în România;

1 - dosar mapă cu șină

 

Tel./fax: (+ 373 22) 27-02-03, 815-600, 54-91-24, 815-607
E-mail: rectorat@uccm.md
Filiala Soroca a UCCM: or. Soroca, str. Stroiescu, 50. Tel.: (+ 373 230) 2-20-19

 

UNIVESITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA

 Studii superioare de licenţă (Ciclul I)

 

Studiile superioare de licenţă (Ciclul I) sunt prima treaptă a studiilor universitare care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserţiei pe piaţa forţei de muncă, prin cunoştinţe generale şi de specialitate corespunzătoare.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova oferă posibilitatea formării studiilor superioare de licenţă (ciclul I) la următoarele specialităţi: 

 

 Durata studiilor este de 3 ani la învăţământ la zi şi 4 ani la cel cu frecvenţă redusă. 

La specialităţile notate cu asterisc (*) durata studiilor este cu 1 an mai mare.

Universitatea oferă studenţilor posibilitatea de a participa în programe de mobilitate academică la nivel naţional şi internaţional

 Studiile superioare de masterat (Ciclul II) sunt a doua treaptă a studiilor universitare, care asigură aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova oferă posibilitatea formării studiilor superioare de masterat (ciclul II) (durata studiilor 1,5-2 ani) la următoarele specializări:  

Durata studiilor este de 2 ani.

La specializările notate cu asterisc (*) durata studiilor este de 1,5 ani.

Universitatea oferă studenţilor posibilitatea de a participa in programe de mobilitate academică la nivel naţional şi internaţional

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 28 septembrie 2022 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Multstimați lucrători din sistemul educațional din raion, Consiliul Raional Rîșcani, Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani, în comun acord cu Secția Cultură Rîșcani, organizează festivitatea „Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ” la data de 5 octombrie 2022, ora 09.00 în incinta Școlii de Arte Rîșcani. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 26 aprilie 2022 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
1. Se prelungește depunerea dosarelor pentru ocuparea funcţiei de director în Gimnaziul Braniște raionul Rîșcani până la data de 20 mai, 2022 în legătură cu depunerea dosarului doar de un singur candidat Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 23 martie 2022 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Direcția Învățământ Tineret Sport Rîșcani anunţă CONCURS pentru ocuparea funcţiei de director în următoarele instituții de învățământ general: Gimnaziul Braniște raionul Rîșcani La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare, care au o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin trei ani, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale, sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au fost concediaţi în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. l), m) şi n) din Codul muncii. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 02 februarie 2021 de Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport
Direcţia Învăţămînt Tineret şi Sport Rîşcani ANUNŢĂ CONCURS pentru ocuparea postului de DIRECTOR în următoarele instituții de învățământ: Citeşte mai mult...
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1913
Vizitatori ieri: 382
Vizitatori azi: 100
Online: 5