La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
ANUNȚ!!! Ședința ordinară a Consiliului Raional la 16 iunie 2023.
Publicat: Miercuri, 07 iunie 2023 de Serviciul Administraţie Publică

ANUNȚ!!!

 

Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.50  din 05 iunie 2023, la 16 iunie curent se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani, etajul 4.

Proiectul ordinii de zi:

 

1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023

Raportor: Aculina Tăbîrța,  șefă, Direcția Finanțe   

 

2. Сu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2023    

Raportor: Aculina Tăbîrța,  șefă, Direcția Finanțe    

 

3.Cu privire la încheierea Acordului de parteneriat strategic și cooperare în vederea coparticipării la licitația internațională de proiecte în cadrul Programului de finanțare al Uniunii Europeneîn proiectul„SURSE REGENERABILE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ PENTRU CLĂDIRILE SOCIALE DIN RÎȘCANI”

Raportor:Vasile Secrieru, Președinte al raionului

 

4.Cu privire la acceptarea transmiterii cu titlul gratuit a bunurilor materiale pentru dotarea instituțiilor de învăţământ

Raportor: Viorel Dandara, șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Rîșcani

 

5. Cu privire la inventarierea bunurilor Consiliului raional

Raportor: Igor Culic, vicepreședinte al raionului

 

6.Cu privire la casarea mijloacelor fixe din administrarea Direcției Finanțe Rîșcani

Raportor: Silvia Lupașcu, contabilă șefă, Direcția Finanțe Rîșcani

 

7.Cu privire la casarea bunurilor materiale din administrarea Centrului pentru Persoane Adulte și Vârstnice ,Alinare”, or.Costești

Raportor: Liudmila Pelin, C.P.P.A.V,,Alinareor.Costești

 

8. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din administrarea Direcției Asistența Socială si Protecție a Familiei Rîșcani

Raportor: Diana  Babii, contabilă șefă, Direcția ASPF Rîșcani                                                    

 

9. Cu privire la  modificarea programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice pentru anul 2023

Raportor: Vitalie Lupăcescu, șef, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

10. Cu privire la Raportul de realizare a Programului teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2017-2020 și aprobarea Programului teritorial de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2023-2025

Raportor:Vitalie Frumosu, coordonator, CSP Bălți, subdiviziunea Rîșcani

 

11. Cu privire la efectuarea controlului medical al recruţilor şi încorporarea în serviciul militar în termen şi cel civil în toamna 2023 - iarna anului 2024

Raportor: N. Zaharov, șef, Secția Administrativ Militară Rîșcani

 

12. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din aparatul Președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului raional Rîșcani, în redacție nouă

Raportor: Adela Cemîrtan, specialistă principală,  Serviciul Resurse Umane.

 

13.Cu privire la raporturile de serviciu cu dna Galina STRATECIUC, șefă, Serviciul raional de Arhivă

Raportor: Adela Cemîrtan, specialistă principală,  Serviciul Resurse Umane

 

14.Cu privire la prezentarea raportului vicepreședintelui raionului, domnul Igor Culic, pe perioada de activitate

Raportor: Igor Culic, vicepreședinte al raionului

 

15.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional pentru trimestrul III al anului 2023

Raportor: Rodica Postolachi, secretară a  Consiliului raional

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la 15 iunie,  ora 13:00  în sala de ședințe a Consiliului Raional, et. 4.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 15 iunie,  ora 14:00  în sala de ședințe a Consiliului Raional, etajul 4.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 15 iunie2023,  ora 15:00  în sala de ședințe a Consiliului Raional, etajul 4.

 

Cu respect,  

Secretară a Consiliului Raional                                                      R.Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 12 decembrie 2023 de Secţia Economie
La data de 15.12.2023, începînd cu orele 9.00 pînă la 12.00 În incinta Primăriei Singureni, veţi avea posibilitatea de a discuta cu reprezentanţi ai Consiliului raional şi ai serviciilor desconcentrate. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 12 decembrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.164 din 12 decembrie 2023, la 16 decembrie curent se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 08 decembrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
În temeiul art. 13 și 42 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; pct. 1; 2 și 3 din Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr. 457/2003; Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.1647 din 30 noiembrie 2023 “Cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, a hotărârii Consiliului Electoral de Circumscripției nr.27, Rîșcani nr. 185 din 24 noiembrie 2023 cu privire la confirmarea legalității alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 în Circumscripția Electorală Rîșcani, nr.27, validarea și atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul raional Rîșcani și declararea candidaților supleanți în Consiliul raional Rîșcani, întrucâtnu afostasigurată această majoritatea la 08 decembrie curent, se convoacă pentru data de 12 decembrie 2023, ora 10.00, în prima ședință consilierii Consiliului raional Rîșcani (adresa: or. Rîșcani, str. Independenței, nr. 38). Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 04 decembrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
În temeiul art. 13 și 42 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; pct. 1; 2 și 3 din Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr. 457/2003; Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.1647 din 30 noiembrie 2023 “Cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, a hotărârii Consiliului Electoral de Circumscripției nr.27, Rîșcani nr. 185 din 24 noiembrie 2023 cu privire la confirmarea legalității alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 în Circumscripția Electorală Rîșcani, nr.27, validarea și atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul raional Rîșcani și declararea candidaților supleanți în Consiliul raional Rîșcani, întrucât nu a fost asigurată această majoritatea la 04 decembrie curent, se convoacă pentru data de 08 decembrie 2023, ora 13.00, în prima ședință consilierii Consiliului raional Rîșcani (adresa: or. Rîșcani, str. Independenței, nr. 38). Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 01 decembrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
În temeiul art. 13 și 42 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală; pct. 1; 2 și 3 din Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, aprobat prin Legea nr. 457/2003; Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.1647 din 30 noiembrie 2023 “Cu privire la convocarea în prima şedinţă a consilierilor Consiliului raional Rîșcani”, a hotărârii Consiliului Electoral de Circumscripției nr.27, Rîșcani nr. 185 din 24 noiembrie 2023 cu privire la confirmarea legalității alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 în Circumscripția Electorală Rîșcani, nr.27, validarea și atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul raional Rîșcani și declararea candidaților supleanți în Consiliul raional Rîșcani, se convoacă pentru data de 4 decembrie 2023, ora 10.00, în prima ședință consilierii Consiliului raional Rîșcani (adresa: or. Rîșcani, str. Independenței, nr. 38). Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 21 noiembrie 2023 de Secţia Economie
La data de 24.11. 2023, începînd cu orele 9.00 pînă la 12.00, în incinta Primăriei comunei Pociumbeni, veţi avea posibilitatea de a discuta cu reprezentanţi ai Consiliului raional şi ai serviciilor desconcentrate Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 06 noiembrie 2023 de Secţia Economie
La data de 10.11. 2023, începînd cu orele 9.00 pînă la 12.00, în incinta Primăriei comunei Petrușeni, veţi avea posibilitatea de a discuta cu reprezentanţi ai Consiliului raional şi ai serviciilor desconcentrate. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 02 noiembrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
În conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.127 din 02 noiembrie 2023, la 08 noiembrie curent, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 1100, în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 30 octombrie 2023 de Secţia Economie
Echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Rîșcani, anunță că la data de 03 noiembrie 2023, începând cu ora 9:00 până la 10:00 se va afla în incinta primăriei VASILEUȚI; ora 10:20 până la 11:00 în incinta Casei de Cultură din s. ȘTIUBEIENI; de la ora 11:20 până la ora 12:00 în incinta Casei de Cultură din s. MOȘENI Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 17 octombrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Rîșcani nr. 27 anunță despre adoptarea următoarelor Hotărâri ,,Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul Raional” a Partidelor Politice și candidaților independenți. Toate hotărârile Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Rîșcani nr. 27, precum și modificări ale hotărârilor le gasiți în fișierul atașat. Citeşte mai mult...

Rezultate 21 - 30 din 449
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1943
Vizitatori ieri: 281
Vizitatori azi: 130
Online: 2