La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Ştiri
La Rîşcani a avut loc prima masă rotundă privind Actualizarea Strategiei socio-economice a raionului Rîşcani, la capitolul „Aprovizionarea cu apă şi canalizare”
Publicat: Vineri, 19 august 2011 de

În prezent, capitolul privind infrastructura sistemelor de apă şi canalizare a strategiilor de dezvoltare socio-economică (SDSE) din raionul Rîşcani este în curs de actualizare. Acesta este motivul pentru care este nevoie de o abordare coerentă şi cuprinzătoare pentru identificarea transparentă a investiţiilor prioritare de infrastructură în sectorul apă şi canalizare.

Consiliul Raional Rîşcani în parteneriat cu ADR Nord au organizat  miercuri 17 august, prima masă rotundă în cadrul activităţilor de Actualizare a Strategiei socio-economice a raionului Rîşcani, capitolul „Aprovizionarea cu apă şi canalizare", care a avut  rolul de a informa participanţii despre modul în care se va desfăşură procesul de actualizare a Strategiei socio-economice a raionului Rîşcani, capitolul „Aprovizionarea cu apă şi canalizare". În cadrul mesei rotunde au fost prezentate priorităţile de nivel naţional în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare, care, împreună cu criteriile stabilite la nivel local, vor sta la baza procesului de prioritizare a necesitătilor locale. La şedinţă au participat reprezentanţi ai Consiliului raional Rîşcani, primari, reprenzentanţi ai sectorului privat şi ai societăţiii civile din raion, experţi din cadrul Ministerului Mediului, Ministerului Dezvoltarii Regionale şi Constructiilor, Ministerul Sănătăţii şi Cancelariei de Stat precum şi experţi internaţionali în domeniul Apă şi Canalizare din Austria.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Modernizarea Serviciilor Publice, implementat de GIZ. Aceasta este prima masă rotundă din cele trei preconizate în cadrul activităţii de Actualizare a Strategiei socio-economice a raionului Rîşcani, capitolul „Aprovizionarea cu apă şi canalizare". Următoarea masa rotundă va avea loc la 24 august a.c., iar ultima la 23 semtembrie.

Întâlnirea factorilor interesaţi în acest process a avut drept scop facilitarea procesului de luare a deciziilor privind prioritizarea investiţiilor,  printr-o abordare care se bazează pe o metodologie elaborată recent de către Ministerul Mediului, în colaborare cu Organizaţia de Dezvoltarea Economică şi Cooperare (OECD), pentru punerea în aplicare a strategiei din 2007 ”privind sistemele naţionale de apă şi canalizare”. Rezultatele punerii în aplicare a abordării propuse vor fi utilizate de către conducerea raionului pentru îmbunătăţirea strategiilor de dezvoltare socio-economică a raionului.

Un alt scop al procesului de actualizare a Strategiei socio-economice a raionului Rîşcani, şi anume capitolul „Aprovizionarea cu apă şi canalizare", este de a asigura o planificare strategică şi transparentă a investiţiilor şi atragerea noilor surse de finanţare, ducînd la îmbunătăţirea situaţiei în domeniu.

Denis Ţurcanu

Centrul de Resurse şi Asigurare a Durabilităţii Investiţiilor

Alte înregistrări
Publicat: Miercuri, 20 mai 2015 de
1. Сu privire la corelarea Bugetului raional aprobat cu Legea bugetului de stat pentru anul 2015” Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 19 mai 2015 de
Avînd în vedere atribuţiile şi responsabilităţile operatorilor economici cu activitate în domeniul alimentaţiei publice, a prevederilor legislaţiei privind siguranţa lanţului alimentar, precum şi riscul pe care îl prezintă pentru sănătatea publică prepararea şi servirea hranei, în special în perioada sezonului cu temperaturi ridicate sau cu ocazia organizării de evenimente culturale, sau mese festive (nunţi, botezuri, onomastici etc), pentru prevenirea declanşării unor episoade de toxiinfecţii alimentare datorate unor factori favorizanţi, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, atenţionează administratorii acestor obiective (restaurante, cantine, cofetării, patiserii, unităţi de tip fast-food, pizzerii, etc), să respecte următoarele: Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 27 aprilie 2015 de
Cabinetul de miniștri a aprobat la data de 22 aprilie, Programul de tranziție de la TV analogică terestră la TV digitală terestră și proiectul de lege privind completarea Codului Audiovizualului. Documentele au fost prezentate în ședință de Guvern de ministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Pavel Filip Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 14 aprilie 2015 de
Astăzi, 14 aprilie 2015, în a treia zi de Paști, în incinta Școlii de muzică din o. Rîșcani, a avut loc cea de-a VI-a ediție a festivalului cîntecului pascal ”Lumina Învierii”. Moderatorul evenimentului a fost Felicia Bojii, specialist principal în cadrul Secției Cultură al Consiliului Raional. Cuvînt de salut a fost oferit doamnei Galina Zamurdac, Vicepreședintelui raionului Rîșcani, Emiliei Garbuz, șefa Secției Cultură, dar și Preotului mitrofor, protopop de Rîșcani, Veaceslav Ungureanu. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 09 aprilie 2015 de
Astăzi, 9 aprilie 2015, în incinta Consiliului raional Rîșcani s-a desfășurat o nouă ședință a grupului de lucru pentru dezvoltarea sectorului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAP) al raionului Rîșcani. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 07 aprilie 2015 de
1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2015. Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. 3. Cu privire la aprobarea candidaturilor membrilor consiliului electoral de circumscripţie nr.27 Rîşcani pentru alegerile locale din 14 iunie 2015. Raportor: R.Postolachi, secretar al Consiliului raional. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 16 februarie 2015 de
1. Cu privire la dezvoltarea socio–economică a raionului în anul 2014. Raportor: I. Parea, Preşedinte al raionului. 2. Cu privire la executarea bugetului raional în anul 2014. Raportor: I. Parea, Preşedinte al raionului. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 05 februarie 2015 de
În perioada de activitate a anului 2014 Secția Securitate Publică (în continuare SSP) a Inspectoratului Raional de Poliție Rîșcani (în continuare IP Rîșcani), și-a desfășurat activitatea prin prisma programelor Guvernului R.Moldova, inclusiv “Integrare Europeană, Libertate și Democrație, Bunăstare , Prevenirea și Combaterea Corupției”. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 26 ianuarie 2015 de
Biroul de probaţiune Rîşcani (Nord), în colaborare cu Serviciul Administraţie Publică a organizat la data de 23.01.2015 şedinţa de evaluare a activităţii de muncă neremunerată în folosul comunităţii în perioada anului 2014. Evenimentul a avut loc în incinta clădirii Consiliului Raional Rîşcani, sala de şedinţe nr.4, et.I. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 23 decembrie 2014 de
1.Cu privire la modificarea repartizărilor pe luni a bugetului raional pentru anul 2014. Raportor: A. Tăbîrţă, şef Direcţie Raională Finanţe. 2. Cu privire la Hotărîrea Curţii de conturi a Republicii Moldova nr. 23 din 16.05.2014 cu privire la Raportul auditului conformităţii cu elemente de performanţă „Există probleme majore în implementarea mecanismului de restituire a bunurilor şi achitare a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, care necesită soluţionare stringentă” Raportor: V.Garaşciuc, specialist principal, Aparatul preşedintelui raionului. Citeşte mai mult...

Rezultate 821 - 830 din 878
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” 100 de movile

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1888
Vizitatori ieri: 258
Vizitatori azi: 75
Online: 7