La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
ANUNȚ
Publicat: Luni, 16 august 2021 de

A  V  I  Z

 

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar  vacante de specialist principal în problemele familiilor cu copii în situație de risc.

Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 06.09.2021, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul II, biroul nr. 27, tel. de contact 0256 - 2-39-87.

 

Scopul general al funcţiei:  Promovarea și implementarea politicii de stat în domeniul protecţiei sociale a familiilor cu copii în situaţi de risc la nivel raional.

 

Sarcinile funcției:

 1. Realizarea politicii statului în domeniul asistenţei sociale a familiilor cu copii în situație de risc la nivel teritorial;
 2.  Coordonează procesului de promovare a politicii de stat şi a legislaţiei în domeniul protecţiei sociale a familiilor cu copii în situaţii de risc la nivel teritorial;
 3. Aplică strategii, metode şi tehnici de influenţare activă a politicilor sociale de sprijin familiilor cu copii unde părinţii fac abuz de alcool, persoanelor abuzate fizic, traficate, victimelor violenței în familie precum şi a familiilor în situaţii de risc;
 4. Centralizarea şi sintetizarea necesităţilor existente în domeniul asistenţei sociale a familiilor cu copii în situație de risc la nivel teritorial;
 5.  Crearea bazei de date a sistemului informaţional cu privire la familii cu copii în situație de risc;
 6. Analiza eficacitatății serviciilor sociale în teritoriu destinate familiilor cu copii în situație de riscşi înaintarea propunerilor  privind dezvoltarea acestora și/sau crearea serviciilor noi.
 7. Coordonarea activității serviciilor sociale din raion destinate familiilor cu copii în situație de risc:
 8. Exercitarea atribuțiilor managerului Serviciului social Sprijin pentru familii cu copii;
 9. Coordonarea activitatății serviciului de plasament cuplu părinte-copil și Centrului de zi pentru copii în situație de risc din cadrul Centrului Multifuncțional Renaștere;

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază - 

 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • posedarea limbii română şi limbilor oficiale interetnice vorbite în teritoriu;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Condiţii specifice:

Studii:  superioare, de licenţă sau echivalente, preferabil în domeniul asistentei sociale, administraţiei publice , psihologiei, dreptului, educaţiei;

Experienţă profesională: minimum 2 ani în domeniul asistenţei sociale, administraţiei publice, educaţiei 

Cunoştinţe:

 • cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • cunoaşterea modului de funcţionare a unei autorităţi publice;
 • cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Navigare Internet.

 

Abilităţi: abilităţi de lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, soluţionare de probleme, comunicare eficientă.

 

Atitudini/Comportamente:respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr. 158din 04.07.2008cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 •    Legea nr. 25 – XVI din 22 februarie 2008 privind codul de conduită al funcţionarului public;
 • Legea nr.16- XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese;
 • Acte normative în domeniul de specialitate:
 • Legea  Nr. 547din  25.12.2003asistenţei sociale;
 •   Legea nr.338-XIII/1994  privind drepturile copilului;
 • Legea nr.5-XVI/2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
 • Legea nr.241-XVI/2005 privind  prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane;
 • Legea nr.45-XVI/2007 cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie;
 • Legea 140 din 13.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc;
 • Legeanr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 • Hotărîrea Guvernului nr. 270 din 08.04.2014 privind mecanismul de cooperare intersectorială;
 • Managemnetul de caz. Ghidul asistentului social aprobat prinOrdinul MSMPS nr.71 din 03.10.2008;
 • Managemnetul de caz pentru copii în situație de risc. Ghid de suport  pentru aplicare în practica aprobat prin Ordinul MMPSF nr.96 din 18.05.2016;

*formularul de participare poate fi solicitat la sediul  autorităţii publice.

**copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatatea lor. În situaţia în care dosarul se depune prin poştă, această prevedere sa aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

***Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calemdaristice de la data la care a fost delcarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ.

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 04 octombrie 2022 de
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de consultant în domeniul protecției copilului, pentru perioadă determinată, 12 luni, prin contract de prestări servicii. Perioada depunerii dosarelor - până la data de 24.10.2022 Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 03 iunie 2022 de
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familie Rîșcani anunță concurs de recrutare pentru ocuparea funcției de Asistent Parental Profesionist (1 post) în cadrul serviciului Asistență Parentală Profesionistă. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 01 martie 2022 de
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante prin concurs la funcţia de specialist resurse umane. Cerințe specifice față de candidați: Studii superioare juridice, administrația publică Cunoaşterea limbii de stat Posedarea calculatorului(Word,Excel,Internet) Fără anticidente penale Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 01 februarie 2022 de
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Rîşcani anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs la funcţia de specialist resurse umane. Cerințe specifice față de candidați: Cunoaşterea limbii de stat Posedarea calculatorului(Word,Excel,Internet) Fără anticidente penale Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 10 ianuarie 2022 de
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs la funcţia de specialist resurse umane. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 05 ianuarie 2022 de
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Rîşcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de Asistent Social Comunitar în cadrul Primăriei Corlăteni. Dosarele se pot prezenta până la data de 26 ianuarie 2022, la specialistul Resurse Umane din cadrul DASPF Rîşcani, cu sediul în or. Rîşcani, str, Independenţei nr.38, biroul 27 Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 07 septembrie 2021 de
Anunț Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani, vă informează miercuri la data de 08.09.2021, ora 13:00, etajul 2 biroul 27 va avea loc proba scrisă pentru funcția vacantă de specialist principal pentru problemele familiilor cu situații de risc. Succes! Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 16 iulie 2021 de
Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Rîşcani, anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de asistent social comunitar, în cadrul primăriei Corlăteni. Pentru informaţii apelați: 0256-2-39-87. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 19 martie 2020 de
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 05 noiembrie 2019 de
Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Rîșcani anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități. Dosarele de participare la concurs, întocmite conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009 se depun până la data de 25 noiembrie 2019, ora 1700 în sediul Consiliului Raional Rîşcani, str. Independenţei 38, etajul II, biroul nr. 27, tel. de contact 2-39-87. Scopul general al funcţiei: Contribuirea la eficientizarea activităţii publice prin promovarea şi aplicarea pe plan local a legislaţiei asistenţei şi protecţiei sociale a persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 12
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Duruitoarea Veche 100 de movile Nordul Moldovei

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1969
Vizitatori ieri: 281
Vizitatori azi: 156
Online: 4