La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
AIPA a dat startul Campaniei de recepționare a cererilor de acordare a subvențiilor post-investiționale pentru anul 2021
Publicat: Vineri, 12 februarie 2021 de Secția Agricultură şi Alimentaţie

Secția Agricultură și Alimentație din cadrul Consiliului raional Rîșcani anunță agenții economici din sectorul agrar:

  • perioada de depunere a dosarelor de subvenționare este de la 1 februarie şi până la 31 octombrie al fiecărui an în curs de subvenționare.

În conformitate cu Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că a dat startul recepționării dosarelor de acordare a subvențiilor post-investiționale, pentru anul curent.

Prioritatea I. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin restructurare și modernizare

Măsura 1: Investiții în exploatațiile agricole pentru restructurare și adaptare la standardele UE

SubMăsura 1.1. Stimularea investițiilor pentru producerea legumelor si a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri)

SubMăsura 1.2. Stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole

SubMăsura 1.3. Stimularea investițiilor pentru procurarea tehnicii și utilajului agricol convențional

SubMăsura 1.4. Stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

SubMăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă și menținerii fondului genetic al acestora

SubMăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi instituţiile financiare nebancare

SubMăsura 1.7A.Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură

Măsura 2. Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole

SubMăsura 1.6. Stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare, după cum urmează:

1.6.1. Case de ambalare și frigiderede păstrare a fructelor, strugurilor și legumelor

1.6.2. Procesare, uscare și congelare a fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor

1.6.3. Prelucrare, uscare și condiționare a cerealelor, oleaginoaselor, florii-soarelui și soia

1.6.4. Prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, precum şi analizei mierii de albine

SubMăsura 1.8. Stimularea constituirii și funcționării grupurilor de producători agricoli

Submăsura 1.9. Stimularea activităților de promovare pe piețele externe

Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acțiunilor referitoare la mediul și spațiul rural.

SubMăsura 2.1. Stimularea investițiilor pentru consolidarea terenurilor agricole

SubMăsura 2.2. Stimularea investițiilor pentru procurarea echipamentuluide irigare

SubMăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare

SubMăsura 2.4. Stimularea investițiilor pentru procurarea echipamentului No-Till și Mini-Till

SubMăsura 2.5. Susținerea promovării și dezvoltării agriculturii ecologice

Prioritatea III. Sporirea investițiilor în infrastructura fizică și cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, plasate în extravilan

Măsura 4. Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale

Măsura 5. Servicii de consultanță și formare.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

Sunt pasibili de subvenţionare producătorii agricoli, grupurile de producători care au efectuat investiţia ce corespunde domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiare și care:

au la bază un plan de afaceri;

au procurat bunuri obiect al investiţiei eligibile de la furnizori şi distribuitori;

nu are restanţe la momentul depunerii cererii de subvenţionare la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;

dispun de apartenență la una din asociațiile producătorilor agricoli;

dovedeşte prin acte confirmative, realizarea investiţiei (facturi, ordine de plată, acte de dare în exploatare);

nu sunt incluși în Lista de interdicție a producătorilor agricoli, nu sunt în proces de insolvabilitate sau lichidare;

sunt deţinători legali ai bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia şi proprietari ai bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei;

Solicitantul de subvenții care în ultimii 3 ani calendaristici, precedenți anului în care a depus cererea de subvenționare, a obținut subvenții din partea statului, cumulativ pe măsuri în mărime de 9,0 mil. lei nu va putea beneficia de suport din partea statului;

DOCUMENTELE OBLIGATORII PENTRU OBŢINEREA SUBVENŢIILOR

copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);

certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale;

copia de pe raportul financiar;

copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli;üdeclaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;

plan de afaceri, prin care să se demonstreze eficiența proiectului realizat, pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei;

copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contact încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate pentru cererile de sprijin financiar, cumulativ în cazul a două şi mai multe cereri, mai mare de 1 mil. lei pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.6, 1.8 ;

procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix;

copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura);

copia de pe ordinul de plată privind achitareapentru bunurile obiect al investiției;

REAMINTIM: Pentru anul 2021, conform Legii bugetului de stat mărimea Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural constituie 1,1 miliarde lei. 

Alte înregistrări
Publicat: Joi, 07 aprilie 2022 de Secția Agricultură şi Alimentaţie
Secția Agricultură și Alimentație, vă invită să participați la SESIUNEA DE INFORMARE REGIONALĂ. Ora: 14-00, Luni 11 aprilie 2022. Locația: Sala de Ședințe a Consiliului raional Rîșcani, et.4. Scopul: absorbția corectă a resurselor financiare, AIPA, sub egida MAIA, dar și în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului intreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 04 aprilie 2022 de Secția Agricultură şi Alimentaţie
În baza Ordinului nr. 56 din 29.03.2022 al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, se lansează apelul de recepționare a cererilor de solicitare a plăților directe pe cap de animal pentru perioada 04.04.2022 - 10.06.2022. Astfel, deținătorii de animale înregistrați în Registrul de stat al animalelor (RSA) conform Legii nr. 231/2006, pot depune dosarele de solicitare a suportului financiar la Oficiile Teritoriale AIPA Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 10 ianuarie 2022 de Secția Agricultură şi Alimentaţie
Miercuri, 12 ianuarie 2022, cu începere de la orele 11:00 în incinta primăriei Văratic, sala de ședințe. Secția Agricultură și Alimentației din cadrul Consiliului raional Rîșcani desfășoară un seminar teoretico-practic cu tematica: Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 28 mai 2021 de Secția Agricultură şi Alimentaţie
Agenția Rezerve Materiale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne solicită agricultorilor selectați în calitate de beneficiari finali pentru recepționarea ajutorului umanitar – motorină, oferit de către Guvernul României să nu permită manipularea sa și atragerea în jocuri politice, în special pe perioada campaniei electorale, dar să dea dovadă de calm și înțelegere. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 16 martie 2021 de Secția Agricultură şi Alimentaţie
Secția Agricultură și Alimentație informează că astăzi, 16 martie 2021, a fost publicat în Monitorul Oficial Hotărârea Guvernului nr. 27/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea cuantumului de motorină din ajutorul umanitar extern acordat de către România, destinat suportului agricultorilor afectați de seceta din 2020. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, va stabili lista potențialilor beneficiari și cuantumul de motorină corespunzător nivelului de afectare de secetă. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 09 februarie 2021 de Secția Agricultură şi Alimentaţie
În ședința Guvernului din 22 decembrie 2020, a fost aprobat Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare. Programului de îmbunătăţiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025. (H.G nr. 985 din 22.12.2020) Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 07 februarie 2020 de Secția Agricultură şi Alimentaţie
Secția Agricultură și Alimentație, Consiliului Raional Rîșcani, invită producătorii agricoli din raion să participe la o ședință de informare, care va avea loc în incinta Consiliului Raional, la data de 11 februarie, ora 10:00, sala de ședința et.I Citeşte mai mult...
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Amplasarea geografica a raionului Riscani

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1929
Vizitatori ieri: 382
Vizitatori azi: 116
Online: 13