La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ a CONSILIULUI RAIONAL
Publicat: Luni, 18 septembrie 2023 de Consiliul raional

                                                                                             ANUNȚ!   

Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.96 din 18 septembrie 2023, la 22 septembrie curent se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 1400, în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani, etajul 4.

 

Proiectul ordinii de zi:

06/01. Cu privire la modificarea  bugetului raional pentru anul 2023

Raportor: Aculina Tăbîrță, Şefa  Direcției  Finanțe

 

06/02.Cu privire la  modificarea anexei nr.1 la decizia nr.05/05 din 15 august 2023 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2023

Raportor: Aculina Tăbîrță, Şefa  Direcției  Finanțe

 

06/03. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2023

Raportor: Aculina Tăbîrță, Şefa  Direcției  Finanțe

 

06/04. Cu privire la modificarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice pentru anul 2023

Raportor: Vitalie Lupacescu, șef, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 

06/05.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Componenta raională a transferurilor categoriale pentru anul 2023

Raportor: Viorel Dandara, Șeful Direcției Învățământ Tineret și Sport Rîșcani

 

06/06.Cu privire la acceptarea transmiterii cu titlu gratuit a tehnicii de calcul

Raportor: Viorel Dandara, Șeful Direcției Învățământ Tineret și Sport Rîșcani

 

06/07.Cu privire la lichidarea Instituției Publice Gimnaziul Sturzeni, raionul Rîșcani

Raportor: Viorel Dandara, Șeful Direcției Învățământ Tineret și Sport Rîșcani

 

06/08. Cu privire la încheierea Acordului de colaborare cu  Asociația „Centrul de Politici Socio-Economice CONSENS”

Raportor: Viorel Dandara, Șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

 

06/09. „Cu privire la modificarea Statelor de personal ale Centrului de Plasament pentru Persoane Adulte şi Vârstnice „Alinare”

Raportor: Liudmila Pelin, Directoarea Centrului de Plasament pentru Persoane Adulte şi Vârstnice „Alinare”

 

06/10. Cu privire la aprobarea Programului teritorial de imunizări  în raionul Rîșcani pentru anii 2023-2027

Raportor: Vitalie Frumosu, Coordonator, Centrul de Sănătate Publică                                                

 

06/11. Cu privire la efectuarea controlului  medical şi luarea la evidenţa militară a tinerilor născuţi în anul 2008

Raportor: Nicolai Zaharov, Şef, Secţia Administrativ-Militară (l.d.p. Rîşcani)            căpitan   

 

06/12.Cu privire la suspendarea din funcție  a Vicepreședintelui raionului pentru perioada electorală, 2023

Raportor: Adela Cemîrtan,  Șefă, Serviciul Administrație Publică                                            

 

06/13.Cu privire la suspendarea din funcție a Vicepreședintelui raionului pentru perioada electorală, 2023

Raportor: Adela Cemîrtan,  Șefă, Serviciul Administrație Publică                                           

 

06/14. Cu privire la suspendarea din funcție de șef, Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri pentru perioada electorală, 2023

Raportor: Adela Cemîrtan,  Șefă, Serviciul Administrație Publică            

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 22 septembrie,  ora 1300  în sala de ședințe a Consiliului Raional, etajul 4.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 22 septembrie2023,  ora 1330  în sala de ședințe a Consiliului Raional, etajul 4.

 

Cu respect,  

Secretară a Consiliului Raional                                                         R.Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Luni, 25 septembrie 2023 de Secţia Economie
Echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Rîșcani, anunță că la data de 29 septembrie 2023, începînd cu orele 9.00 pînă la 12.00 se va afla în incinta primăriilor Șumna, Bulhac și Cepăria. Scopul Biroului este de a îmbunătăți accesul la informații și servicii de calitate populației, prin întrunirea diverșilor prestatori de servicii din diferite sectoare pentru a presta servicii în mod coordonat. Astfel,veţi avea posibilitatea de a discuta cu reprezentanţii Consiliului raional Rîșcani şi ai serviciilor desconcentrate. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 septembrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
Cetăţenii Republicii Moldova care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de licență în cadrul Academiei Forţelor Aeriene (1 loc) din SUA, pentru anii de studii 2024-2028. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 18 septembrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
H O T Ă R Â R E cu privire la stabilirea locului şi timpului recepționării cererilor de eliberare a listelor de subscripție candidaților independenți, a cererilor și documentelor în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă sau a concurenților electorali la alegerile locale Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 06 septembrie 2023 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 01 septembrie 2023 de Secţia Economie
Echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Rîșcani, anunță că la data de 08 septembrie 2023, începând cu ora 9:00 până la 12:00 se va afla în incinta primăriei POCIUMBĂUȚI Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 22 august 2023 de Secţia Economie
Echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Rîșcani, anunță că la data de 25 august 2023, începând cu orele 9.00 până la 12.00 deplasarea în incinta primăriei BRANIȘTE. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 15 august 2023 de Secţia Economie
Echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Rîșcani, anunță că la data de 18 august 2023, începând cu orele 9.00 până la 12.00 deplasarea în incinta primăriei HILIUȚI. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 14 august 2023 de Consiliul raional
Programul de granturi „Moldova Turistică” inițiat de Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova are scopul de a susține IMM-urile și organizațiile necomerciale care desfășoară activitatea în sectorul turismului, cât și inițiativele antreprenoriale din industrie. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 04 august 2023 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.79 din 04 august 2023, la 15 august curent se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 26 iulie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” anunță alertă maximă la firile electrice de tensiune joasă. Rugăm ca cetățenii care intervin la defrișarea copacilor doborâți pe drumurile locale sau la înlăturarea arborilor și crengilor prăbușite în priajma caselor de locuit să fie atenți la firile electrice rupte. Citeşte mai mult...

Rezultate 1 - 10 din 419
» Toate înregistrările
Sus


 

 

https://www.facebook.com/FondulpentruTineriRiscani/

 

 

 

 

 

https://www.giz.de/en/worldwide/67751.html

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1894
Vizitatori ieri: 360
Vizitatori azi: 81
Online: 3