La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Oportunități pentru finanțare
Publicat: Miercuri, 19 aprilie 2023 de Secţia Gospodărie Comunală, Construcţii şi Drumuri

Oportunități pentru finanțare

 

             Ministerul Finanțelor în calitate de Autoritate Națională pentru programele de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană,  informează despre lansarea primului apel de propuneri în cadrul Programului Interreg NEXT Bazinul Mării Negre 2021-2027  la 30 martie anul curent.

     Obiectivul strategic al Programului este „Îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile Bazinului Mării Negre prin creșterea economică sustenabilă și protecția în comun a mediului”.

    Pentru a realiza obiectivul strategic, în procesul de programare a Programului, potențialii beneficiari au selectat următoarele obiective de politici (OP) și obiective specifice (OS):

  • Prioritatea ,,O regiune mai albastră și mai inteligentă”,  OP 1 „O Europă mai inteligentă

OS 1: Dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare și  adoptarea de tehnologii noi.

Domeniul de intervenție: Utilizarea dezvoltării tehnologice inovatoare, inclusiv îmbunătățirea și aplicarea tehnologiilor de inteligență artificială, în sprijinul economiei albastre.

  • Prioritatea ,,O regiune mai curată și mai verde”,

 OP 2: „O Europă mai ecologică și cu emisii reduse de carbon”

 OS 4: Promovarea adoptării la schimbările climatice și prevenirea riscului de dezastre, a rezilienței, ținând cont de abordările bazate pe ecosisteme;

 OS 7: Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii ecologice, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare.

Domeniul de intervenție:  Măsuri de prevenire și atenuare a impactului schimbărilor climatic asupra Regiunii Mării Negre, inclusiv asupra calității și cantității apei;

Investiții în infrastructură verde pentru a atenua poluarea aerului, apei și degradarea solului.

Mai multe informații cu privire la apelul de propuneri pot fi consultate la adresa:

https://www.blacksea-cbc.net/interreg-next-bsb-2021-2027/calls-for-proposals/first-call-for-proposals.

 

           Menționăm că aplicațiile urmează a fi depuse, online, prin intermediul platformei Joint electronic monitoring system (JEMS), care poate fi accesată la link-ul:https://jems-bsb.mdlpa.ro/.

           Pentru orice solicitare de clarificare, persoanele interesate urmează să contacteze  secretariatul tehnic al programului la adresa: office@bsb.adrse.ro, până la 20 iunie   2023.

                Totodată, aplicanții urmează să țină cont de termenul limită de depunere a propunerilor de proiecte, care este 4 iulie 2023.

                Întru dezvoltarea capacităților potențialilor beneficiari, Autoritatea de Management Programului, pe parcursul lunii aprilie curent va organiza 4 evenimente online, pentru potențialii beneficiari, scopul acestor evenimente fiind oferirea informațiilor generale despre cerințele proiectelor obișnuite și la scară mică și familiarizarea potențialilor solicitanți cu structura aplicației în JEMS. Totodată, la 24 mai 2023, AM va organiza un eveniment cu participarea potențialilor aplicanți, la Chișinău, cu prezența fizică, iar pe parcursul lunii iunie vor fi organizate două sesiuni

Q&A pentru aplicanți.

            

           Transmitem anexat, pentru informare și diseminare în cadrul instituțiilor Dvs. cât și a celor subordonate, a propunerilor de proiecte colectate de la promotorii acestora/potențialii beneficiari care au participat la forumul de parteneriat, întru facilitarea creării parteneriatelor pentru beneficiarii din Republica Moldova și aplicarea pentru finanțare în comun în cadrul primului apel de propuneri al Programului.

          Totodată, parteneriatul fiind una din principalele condiții de aplicare în cadrul Programului, recomandăm consultarea următoarelor platforme în vederea facilitării identificării de parteneri pentru explorarea în comun a oportunităților de finanțare a programelor finanțate de Uniunea Europeană:

  • https://keep.eu/partners/
  • https://blacksea-cbc.net/bsb-community

 

Aplicanții eligibili în cadrul Programului sunt:

  1. Autorități publice (consilii raionale, consilii locale, municipalități, ministere etc.);
  2. Organisme guvernate de drept public (institute de stat/regionale, universități și instituții de învățământ, agenții de dezvoltare regională, organisme de gestionare a parcurilor naturale și a ariilor protejate, institute de cercetare etc.);
  3. Organizații non-profit (asociații, sindicate, fundații, universități private dacă statutul lor juridic este de organizație non-profit, grupuri de acțiune locală, euroregiuni, etc.)

Pentru informații mai detaliate

 tel. 0(256)2-36-75 Sergiu Frecauteanu

 saidrriscani@gmail.com

sau Tel. 0(22) 26-26-88

e-mail: daniel.pascal@mf.gov.md

MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7

tel. (022) 26 25 24, e-mail: cancelaria@mf.gov.md

Alte înregistrări
Publicat: Marţi, 17 octombrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Rîșcani nr. 27 anunță despre adoptarea următoarelor Hotărâri ,,Cu privire la cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de consilier în Consiliul Raional” a Partidelor Politice și candidaților independenți. Toate hotărârile Consiliului Electoral al Circumscripției Electorale Rîșcani nr. 27, precum și modificări ale hotărârilor le gasiți în fișierul atașat. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 25 septembrie 2023 de Secţia Economie
Echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Rîșcani, anunță că la data de 29 septembrie 2023, începînd cu orele 9.00 pînă la 12.00 se va afla în incinta primăriilor Șumna, Bulhac și Cepăria. Scopul Biroului este de a îmbunătăți accesul la informații și servicii de calitate populației, prin întrunirea diverșilor prestatori de servicii din diferite sectoare pentru a presta servicii în mod coordonat. Astfel,veţi avea posibilitatea de a discuta cu reprezentanţii Consiliului raional Rîșcani şi ai serviciilor desconcentrate. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 20 septembrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
Cetăţenii Republicii Moldova care optează pentru cariera militară, sunt invitaţi să se înregistreze pentru participarea la concursul de admitere la studii universitare de licență în cadrul Academiei Forţelor Aeriene (1 loc) din SUA, pentru anii de studii 2024-2028. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 18 septembrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
H O T Ă R Â R E cu privire la stabilirea locului şi timpului recepționării cererilor de eliberare a listelor de subscripție candidaților independenți, a cererilor și documentelor în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă sau a concurenților electorali la alegerile locale Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 18 septembrie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.96 din 18 septembrie 2023, la 22 septembrie curent se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 06 septembrie 2023 de Secţia Economie
Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 01 septembrie 2023 de Secţia Economie
Echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Rîșcani, anunță că la data de 08 septembrie 2023, începând cu ora 9:00 până la 12:00 se va afla în incinta primăriei POCIUMBĂUȚI Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 22 august 2023 de Secţia Economie
Echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Rîșcani, anunță că la data de 25 august 2023, începând cu orele 9.00 până la 12.00 deplasarea în incinta primăriei BRANIȘTE. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 15 august 2023 de Secţia Economie
Echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Rîșcani, anunță că la data de 18 august 2023, începând cu orele 9.00 până la 12.00 deplasarea în incinta primăriei HILIUȚI. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 14 august 2023 de Consiliul raional
Programul de granturi „Moldova Turistică” inițiat de Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală în Moldova are scopul de a susține IMM-urile și organizațiile necomerciale care desfășoară activitatea în sectorul turismului, cât și inițiativele antreprenoriale din industrie. Citeşte mai mult...

Rezultate 31 - 40 din 450
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1879
Vizitatori ieri: 258
Vizitatori azi: 66
Online: 3