La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
ANUNȚ - şedinţa ordinară a Consiliului Raional la 16 martie 2023
Publicat: Vineri, 03 martie 2023 de Serviciul Administraţie Publică

ANUNȚ

 

Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.16  din 03 martie 2023, la 16 martie curent se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Raional.

Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani, etajul 4.

Proiectul ordinii de zi:

1.Cu privire la îndeplinirea planului de acțiuni pentru anul 2022 și aprobarea planului de acțiuni pentru anul 2023, reieșind din Strategia de dezvoltare  socio-economică a raionului Rîșcani, pentru anii  2021-2025

Raportor:Vasile Secrieru, președinte al raionului

 

2. Cu privire la aprobarea raportului anual privind executarea bugetului raional, 2022

Raportor:Vasile Secrieru, președinte al raionului

 

3. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023

Raportor: Aculina Tăbîrța,  șefă, Direcția Finanțe    

 

4. Сu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2023    

Raportor: Aculina Tăbîrța,  șefă, Direcția Finanțe    

 

5.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Componenta raională a transferurilor categoriale pentru anul 2023

Raportor:Viorel Dandara, Șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Rîșcani

 

6.  Cu privire la organizarea odihnei şi a întremării copiilor şi adolescenţilor în perioada estivală 2023

Raportor:Viorel Dandara, Șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Rîșcani

 

7. Cu privire la acceptarea transmiterii cu titlul gratuit a bunurilor materiale pentru dotarea instituțiilor de învăţământ

Raportor: Viorel Dandara, Șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Rîșcani

 

8. Cu privire la componenţa Consiliului consultativ al Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Rîşcani

Raportor:Viorel Dandara, Șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Rîșcani

 

9.Cu privire la desfășurarea concursului raional Cea maimodernă, mai salubră și amenajată localitate,  2023

Raportor:Igor Stoian, vicepereședinte al raionului

 

10. Cu privire la efectuarea controlului  medical al recruţilor şi încorporarea  în serviciul militar în termen şi cel civil în primăvara – vara  anului 2023

Raportor: Nicolai Zaharov, căpitan, șef, Secţia Administrativ-Militară Rîşcani

 

11.Cu privire la Notificarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT1 -24 din 16 ianuarie  2023 

Raportor: Igor Culic, vicepereședinte al raionului

 

12.Cu privire la solicitarea Direcției Generale Teritoriale „Nord” a Centrului Național Anticorupție Nr. 12/451 din 15.02.2023

Raportor: Igor Culic, vicepreședinte al raionului

 

13. Cu privire la inventarierea bunurilor Consiliului raional

Raportor: Igor Culic, vicepreședinte al raionului

 

14.Cu privire la constituirea dreptului de superficie și transmiterea unui teren IMSP ,,Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească’’, pentru PAMU Șaptebani

Raportor: Igor Culic, vicepreședinte al raionului

 

15. Cu privire la casarea mijloacelor fixe din administrarea Aparatului Președintelui raionului Rîșcani

Raportor: Victoria Cucuta, contabilă-șefă, Aparatul Președintelui

 

16. Cu privire la încheierea Acordului de cooperare cu Instituția privată Academia de Studii Administrative din Republica Moldova

Raportor: R.Postolachi, secretara Consiliului raional.

 

17. Cu privire la instituirea Comisiei teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor

Raportor: Rodica Postolachi, secretară a  Consiliului raional

 

18. Cu privire la raporturile de serviciu cu șeful Secției Agricultură și Alimentație

Raportor: Adela Cemîrtan, specialistă principală,  Serviciul Resurse Umane

 

19.Cu privire la relațiile de serviciu cu șefa IMSP ,, CS Văratic” și anunțarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef al IMSP ,,Centrul de Sănătate VĂRATIC”

Raportor: Adela Cemîrtan, specialistă principală,  Serviciul Resurse Umane

 

20.Cu privire la relațiile de serviciu cu șefa IMSP ,, Centrul de Sănătate Corlăteni” și anunțarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef al IMSP ,,Centrul de Sănătate Corlăteni”

Raportor: Adela Cemîrtan, specialistă principală,  Serviciul Resurse Umane

 

21. Cu privire la scoaterea de la control a deciziilor Consiliului raional executate şi mersul executării deciziilor anterior adoptate

Raportor: R.Postolachi, secretara Consiliului raional.

 

22. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului Raional pentru trimestrul II al anului 2023

Raportor: Rodica Postolachi, secretară a  Consiliului raional

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea teritoriului să se convoace în ședință la 15 martie,  ora 11:00  în sala de ședințe a Consiliului Raional, et. 4.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ  să se convoace în ședință la 15 martie,  ora 13:00  în sala de ședințe a Consiliului Raional, etajul 4.

 

Se propune membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept să se convoace în ședință la 15 martie 2023,  ora 15:00  în sala de ședințe a Consiliului Raional, etajul 4.

 

Cu respect,  

Secretară a Consiliului Raional                                                      R.Postolachi

Alte înregistrări
Publicat: Vineri, 04 august 2023 de Serviciul Administraţie Publică
Prin prezenta Vă înştiinţăm că, în conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.79 din 04 august 2023, la 15 august curent se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Raional. Ședinţa Consiliului Raional va avea loc la ora 10:00, în sala de ședințe a Consiliului raional Rîșcani, etajul 4. Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 26 iulie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord” anunță alertă maximă la firile electrice de tensiune joasă. Rugăm ca cetățenii care intervin la defrișarea copacilor doborâți pe drumurile locale sau la înlăturarea arborilor și crengilor prăbușite în priajma caselor de locuit să fie atenți la firile electrice rupte. Citeşte mai mult...
Publicat: Marţi, 25 iulie 2023 de Secţia Economie
Echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Rîșcani, anunță că la data de 28 iulie curent, începând cu ora 9.00 până la 10.30 se va afla în incinta primăriei Gălășeni, iar de la ora 11.00 până la ora 12.00 în incinta Casei de Cultură din satul Mălăiești. Scopul Biroului este de a îmbunătăți accesul la informații și servicii de calitate populației, prin întrunirea diverșilor prestatori de servicii din diferite sectoare pentru a presta servicii în mod coordonat. Astfel,veţi avea posibilitatea de a discuta cu reprezentanţii Consiliului raional Rîșcani şi ai serviciilor desconcentrate. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 17 iulie 2023 de Secţia Economie
Echipa mobilă a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii din cadrul Consiliului raional Rîșcani, anunță că la data de 21 iulie curent, începând cu orele 9.00 până la 12.00 deplasareaîn incinta primăriei Pîrjota. Scopul Biroului este de a îmbunătăți accesul la informații și servicii de calitate populației, prin întrunirea diverșilor prestatori de servicii din diferite sectoare pentru a presta servicii în mod coordonat. Astfel,veţi avea posibilitatea de a discuta cu reprezentanţii Consiliului raional Rîșcani şi ai serviciilor desconcentrate. Citeşte mai mult...
Publicat: Joi, 13 iulie 2023 de Secţia Economie
ODA investește în dezvoltarea capitalului uman al antreprenorilor și angajaților companiilor În lunile IULIE-AUGUST 2023 vor fi organizate instruiri gratuite online Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 10 iulie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
Centrul Militar Teritorial Bălți anunță: Încadrarea în serviciul militar prin contract în unitățile Armatei Naționale, bărbață și femei Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 10 iulie 2023 de Serviciul Administraţie Publică
Centrul Militar Teritorial Bălți anunță: Admiterea la studii în Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun” (bărbați și femei) Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 10 iulie 2023 de Secţia Economie
Vă informăm ca la data de 14 iulie 2023, Echipa Mobilă din cadrul BCIS se va deplasa în primăria Sturzeni. Scopul Biroului este de a îmbunătăţi accesul la informaţii şi servicii de calitate a populaţiei, prin întrunirea diverşilor prestatori de servicii din diferite sectoare pentru a presta servicii în mod coordonat. Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 03 iulie 2023 de Secţia Economie
Când treci de la patentă la activitatea independentă, cheltuielile îți sunt compensate! Află din video cum Guvernul Republicii Moldova susține comercianții, compensând costurile de achiziție a aparatului de casă și control, dar și alte investiții pentru reutilarea locului de muncă, în sumă de până la 10.000 de lei, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Citeşte mai mult...
Publicat: Vineri, 30 iunie 2023 de Secţia Economie
Programul guvernamental „373” oferă antreprenorilor acces facilitat la finanțare și susținere pentru dezvoltarea afacerilor. Etapele obținerii creditului investițional cu dobândă compensată de stat: Antreprenorul depune cererea de credit și pachetul de documente la Banca parteneră Banca examinează cererea de credit și pachetul de documentele prezentate și decide acordarea creditului Citeşte mai mult...

Rezultate 41 - 50 din 450
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Duruitoarea Veche Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Lacul de acumulare Costesti-Stinca

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1885
Vizitatori ieri: 258
Vizitatori azi: 72
Online: 6