La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Anunţuri
Secția raională Cultură Rîșcani anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director
Publicat: Miercuri, 24 februarie 2021 de Secţia Cultură

Secția raională Cultură Rîșcani anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director  în  următoarele  instituții:

  • Școala de Arte  or. Costești, raionul  Rîșcani;
  • Școala de Arte  or. Rîșcani;
  • Școala de Muzică s.Zăicani.

      Dosarul candidaților va conține următoarele:

1. Cererea de participare la concurs după modelul specificat în anexa 1 la prezentul                    

    Regulament (Aprobat prin Ordinul Ministerului Educației nr.163 din 23 martie 2020);

2. copia actului de identitate;

3. copia/copiile actului/ actelor de studii în domeniul artistic;

4. copia legalizată a carnetului de muncă;

5. curiculum vitae, al cărui model este specificat în anexa 2 la prezentul regulament;6.certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medica            

  fizic şi neuropsihic) pentru executarea funcţiei,

7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 

      La funcția de director în instituțiile de învățământ artistic (IÎA) poate candida persoana care întrunește următoarele condiții:

1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;

2. deţine studii superioare universitare în domeniul artistic;

3. are o vechime în activitatea didactică de cel puţin trei ani;

4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;

5. cunoaşte limba română (pentru angajare în localităţile de diferite grupe minoritare unde predarea se realizează în limbi materne sau în instituţiile unde limba de pre- dare este alta decât limba română-cunoaşte limba română la nivel de comunicare şi limba respectivă);

6. este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei; 7. nu are antecedente penale; 8. nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86.alin.(1) lit.1), m) şi n) din Codul Muncii.

     Candidații la concurs depun cerere personal, prin  poștă, prin e-mail  până la data de 15.03.2021 la adresa: Secția raională Cultură Rîșcani, str. Independenței 38, biroul 5,  e–mail: sculturariscani@yahoo.com

 

 

Alte înregistrări
Publicat: Joi, 11 ianuarie 2024 de Secţia Cultură
Citeşte mai mult...
Publicat: Miercuri, 22 februarie 2023 de Secţia Cultură
Consiliul Raional Rîșcani aduce la cunoștința locuitorilor și oaspeților raionului Programul activităților Decadei Mărțișor, 2023 Citeşte mai mult...
Publicat: Luni, 13 iunie 2022 de Secţia Cultură
Marți, 14 iunie, or. 10.00 Biblioteca Publică Grinăuți organizează o activitate literar – artistică consacrată aniversării de 90 de ani de la nașterea Citeşte mai mult...
» Toate înregistrările
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1924
Vizitatori ieri: 382
Vizitatori azi: 111
Online: 11