La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Documente - Resurse Umane

Anul: 2019 / Toți anii

REGULAMENTUL Serviciul Resurse Umane
Publicat: Luni, 14 ianuarie 2019


Aprobat prin

Decizia Consiliului Raional

nr.  01/19   din 14 februarie 2013

 

 

 

 REGULAMENTUL

Serviciul Resurse Umane

 

 

1.Organizează şi coordonează întregul proces de recrutare şi selectare, planificare a resurselor umane, instruire, evaluarea performanțelor profesionale şi  stimulare a personalului conform normelor şi prevederilor legale;

 

2.Planifică şi coordonează procesul de inducţie al noilor angajaţi pentru a facilita integrarea acestora în colectiv, urmărind evoluţia acestora, din punct de vedere a performanţelor profesionale şi adaptabilitatea acestora la cerinţele societăţii;

 

3. Elaborează programele de instruire anuale conform solicitărilor conducătorilor subdiviziunilor şi răspunde de organizarea cursurilor de perfecţionare interne si externe;

 

 4. Ţine evidenţa documentaţiei  privind stabilirea gradelor şi treptelor de salarizare, fluctuaţia de personal, angajări, promovări, transferuri, plecări din instituţie;

 

 5. Tine evidenţă carnetelor de muncă, a contractelor individuale de muncă, prestări servicii, evidenţa concediilor medicale, pontajul;

 

 6. Coordonează procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale angajaţilor;

 

 7. Ţine evidenţa fişelor de post;

 

 8. Coordonează activitatea de protecţie a muncii;

 

 9. Generalizează informaţiile, privind structura personalului pe diverse categorii de vîrstă, sex, socio-profesionale, fluctuaţia de personal, absenteismul, cauzele acestora;

 

10. Participă la soluţionarea conflictelor de muncă şi petiţiile angajaţilor;

 

11. Asigură protecţia informaţiilor cu caracter personal;

 

12. Supervizează întreţinerea bazei de date a angajaţilor.

Alte documente
» REGULAMENTUL Serviciul Resurse Umane 14.01.2019
Sus


 

 

 

 

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
100 de movile

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: 0(256)2-28-50 

Total vizitatori: 1934
Vizitatori ieri: 382
Vizitatori azi: 121
Online: 13