La moment nu sunt sondaje deschise!

» Arhiva Sondaje Online
Aparatul preşedintelui
Vasile Secrieru - preşedinte al raionului Rîșcani

Audiența a cetățenilor:

Luni 08:00 - 12:00

Vineri 08:00 - 12:00

 

Curriculum vitae Europass

 

 

Informaţii personale

Nume/Prenume/Patronimic

Secrieru Vasile  Grigore

Adresă

Republica Moldova

Telefon

Mobil:(+  373)  68-81-38-38;

 

 

E-mail(uri)

secrieruvasile@mail.ru

Naţionalitate

moldovean

Data naşterii

15.01.1988

Sex

masculin

Starea civilă

celibatar

Experienţa profesională

9 ani  (04.10.2010 – prezent)

Funcţia sau postul ocupat

Curtea de Conturi

Numele şi adresa locului de munca

Auditor public de Stat superior; mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 69

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar

Numele şi adresa locului de munca

Universitatea Cooperatist-Comercială din Republica Moldova

Funcţia sau postul ocupat

Lector universitar

Numele şi adresa locului de munca

Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexei Mateevici, 60

Funcţia sau postul ocupat

Şef secţia economie

Numele şi adresa locului de munca

Consiliul raional Fălești, str. Ștefan cel Mare, 50

Funcţia sau postul ocupat

Economist

Numele şi adresa locului de munca

Primăria or. Făleşti, str. Ștefan cel Mare, 73

Funcţia sau postul ocupat

Specialist privind retribuirea muncii

Numele şi adresa locului de munca

Primăria or. Făleşti, str. Ștefan cel Mare, 73

Educaţie şi formare

 

Perioada

1) 01.09.2005 – 01.07.2009 (Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Licență);

2) 01.09.2009 – 24.06.2011 (Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Master);

3) 01.09.2012 – 20.05.2015 (Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele R.M., master);

4) 01.10.2014 – prezent (doctorantura/USM);

5) 01.11.2017 – 17.06.2019 (master/UCCM);

6) 01.11.2017 – 05.07.2019 (master/Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați)

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Licenţă în Științe Economice,

Master (economie și drept)

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

1)Universitatea Liberă Internaţională din Moldova -  Finanţe şi Bănci; Gestiunea sistemului financiar-bancar;

  2) Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele R.M - Drept  Constituțional și drept Administrativ;

  3) Universitatea Cooperatist-Comercială din Republica Moldova - Contabilitate în comerț;   

  4) Universitatea din Galați “ Dunărea de Jos” -  Relații internaționale și cooperare transfrontalieră;

  5) Universitatea de Stat din Moldova – Auditul situațiilor financiare.

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

 

 1. Licenţiat în Ştiinţe Economice;
 2. Magistru în Științe Economice;
 3. Magistru în Drept constituțional și drept administrativ;
 4. Magistru în Drept, Științe administrative (nivel internațional).

 

Proiecte/cursuri de dezvoltare profesională

 1. Participarea la proiectul«Transagropolis»de comun cu Consiliul Județean Iași din partea CR Fălești (2012-2013);
 2. Participarea la cursuri de instruire și pregătire profesională în domeniul descentralizării, organizat de Academia de Administrare Publică (2012);
 3. Participarea la proiectul «Managementul deșeurilor solide»de comun cu Agenția de Dezvoltare Nord (2013);
 4. Participarea la proiectul  «Tinerii și sănătatea» în orașul Lvov, Ucraina(2013);
 5. Participarea la cursuri de instruire:  Legislația muncii, organizate de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (2013);
 6. Participarea la cursuri de instruire: Contabilitatea pe domenii de aplicare, oraganizate de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (2013);
 7. Cursuri de dezvoltare profesională „Dezvoltarea abilităților de exercitare a atribuțiilor de serviciu”, organizat de Academia de Administrare Publică (2013);
 8. Participarea la Conferința Internațională „Innovation, performance and competitiveness in the financial sector” (USM, 2015);
 9. Participarea la Conferința științifico-practică internațională „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice” (AAP, 2016);
 10. Participarea la Conferința științifico-practică internațională „Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice” (AAP, 2017);
 11. Participarea și absolvirea cursului de „Bune practici în achizițiile publice”, organizat de SC Expert Activ Group SRL (România, 2018);
 12. Participarea și absolvirea cursului de „Raportare financiară IFRS vs. IPSAS” organizat de KPMG (România, 2018).

 

 

 

Autor la articole publicate în reviste:

 1. REGLEMENTAREA AUDITULUI ÎN REPUBLICA MOLDOVA;
 2. IMPORTANȚA CURȚII DE CONTURI ÎN GESTIONAREA MIJLOACELOR FINANCIARE DE CĂTRE INSTITUȚIILE PUBLICE;
 3. AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE AUDITULUI INTERN ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE;
 4. MANAGEMENTUL DATORIILOR UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE;
 5. IMPORTANȚA DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI;
 6. AUDITUL FINANCIAR, STABILIREA MATERIALITĂȚII ȘI RISCURILE DEFINITE ÎN AUDIT;

       7. ROLUL AUDITULUI INTERN ÎN PREVENIREA ŞI DETECTAREA FRAUDEI;

 

 

 

 


 

Născută la 06 noiembrie 1976 Citeşte mai mult
Născut la 31 ianuarie 1961; Citeşte mai mult
Născut la 08 iulie 1989, comuna Alexandrești, raionul Rîșcani Citeşte mai mult
Citeşte mai mult
Sus


 

 

https://www.facebook.com/FondulpentruTineriRiscani/

 

 

 

 

 

https://www.giz.de/en/worldwide/67751.html

 

https://calm.md/img/nopicsmall_ro.png

 

 

Direcția Raională Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

https://riscani.educ.md/

 

    

 

https://ani.md/ 

 

                                                              https://actelocale.gov.md/ral/search?apl=19321

 

   

           https://vreauinfo.md/ro/help/api

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rîșcani în imagini
Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale” Training IDIS Viitorul ”Consolidarea autonomiei locale”

© 2016 Consiliul raional Rîșcani, Republica Moldova.
str. Independenţei 38, or. Rîșcani, MD-5600, Republica Moldova
Tel/Fax.: (256) 22058;
Web: consiliulriscani.md, mail: inforiscanimd@gmail.com

Linia verde anticorupție: (+373)7992411

Total vizitatori: 1921
Vizitatori ieri: 156
Vizitatori azi: 108
Online: 2